Οι αρχές της Γιόγκα

Οι αρχές της Γιόγκα

Μέσα από την πρακτική της γιόγκα κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει το εσωτερικό ταξίδι που οδηγεί στη «μεταμόρφωση» ψυχής και σώματος. Η παράδοση της γιόγκα έχει να προτείνει  «βοηθήματα» προς αυτή τη μεταμόρφωση. Όπως κατέγραψε ο μεγάλος...