Οι αρχές της Γιόγκα

Μέσα από την πρακτική της γιόγκα κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει το εσωτερικό ταξίδι που οδηγεί στη «μεταμόρφωση» ψυχής και σώματος. Η παράδοση της γιόγκα έχει να προτείνει  «βοηθήματα» προς αυτή τη μεταμόρφωση. Όπως κατέγραψε ο μεγάλος σοφός Patanjali, η βασική δομή της γιόγκα στηρίζεται στα παρακάτω οκτώ σημεία, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε αρμονία. Αυτά είναι τα εξής σκαλοπάτια:

  • ΓΥΑΜΑΣ: Πρόκειται για τις αρχές συμπεριφοράς του ασκούμενου σε σχέση με το περιβάλλον του. Οι πέντε αυτές «κοινωνικές» αρχές είναι: η μη βία (Ahimsa), η φιλαλήθεια (satya), η μη κλοπή (asteya), η αυτοσυγκράτηση από τις επιθυμίες των αισθήσεων (Brahmacharya), η αποφυγή απληστίας και κτητικότητας (Aparigraha).
  • ΝΙΓΥΑΜΑΣ: Τα Νιγυάμας είναι οι αρχές για την προσωπική πρακτική του ασκούμενου και την πειθαρχία του εαυτού. Οι πέντε αυτές αρχές είναι: η καθαριότητα σώματος και η αγνότητα των σκέψεων(Saucha), η αυτάρκεια(Santosha), η πειθαρχία(Τapas), η μελέτη του εαυτού αλλά και πνευματικών κειμένων(Svadyaya), η παράδοση των καρπών της πρακτικής μας σε μια ανώτερη δύναμη(Ishwara Pranidhana).
  • ΑΣΑΝΑ: Πρόκειται για την ευθυγραμμισμένη και άνετη στάση του σώματος, που οδηγεί σε μία κατάσταση φυσικής και νοητικής σταθερότητας.
  • ΠΡΑΝΑΓΥΑΜΑ: Είναι ο έλεγχος της αναπνοής, με στόχο να ελέγξουμε τα κύματα του νου, εφόσον η αναπνοή συνδέεται άμεσα με το νου.
  • ΠΡΑΤΥΑΧΑΡΑ: Πρόκειται για τη στροφή της προσοχής μας στον εσωτερικό κόσμο, μακριά από τα εξωτερικά ερεθίσματα των αισθήσεων.
  • ΝΤΑΡΑΝΑ: Αφορά την αυτοσυγκέντρωση, την εστίαση της προσοχής μας σε ένα σημείο, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό.
  • ΝΤΥΑΝΑ: Είναι ο διαλογισμός, η αδιάσπαστη ενότητα της προσοχής και της σκέψης με ένα και μοναδικό σημείο.
  • ΣΑΜΑΝΤΙ: Το τελευταίο σκαλοπάτι του Patanjali είναι το Σαμάντι, δηλαδή η εδραίωση της φωτισμένης κατάστασης στο νου.

Πηγή: kallioyoga.wordpress.com,  2 Οκτωβρίου 2017

Προσθέστε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *