ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γρα-φή {Χάρτινες συλλαβές που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.}
Λέ-ξη {Η μία δίπλα στην άλλη, κάποτε κεντημένες, κάποτε αφημένες παράδοξα, να ζωγραφίζουν αθάνατα μονοπάτια για κάθε ιστορία.}

Από Ράφι
Σε Ράφι

Νερό
Κ’
Αέρας

Τετράγωνη
Γνώμη

Λείπει
Ένα
Μπισκότο

ΓιογκΩμ