ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γρα-φή {Χάρτινες συλλαβές που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.}
Λέ-ξη {Η μία δίπλα στην άλλη, κάποτε κεντημένες, κάποτε αφημένες παράδοξα, να ζωγραφίζουν αθάνατα μονοπάτια για κάθε ιστορία.}